Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
DATUM DEN HODINA KOSTEL ÚMYSL/POZNÁMKA
26. 9. Neděle

7.30

9.00

18.00

bazilika

na úmysl dárce

za farnost

za Mikuláše Hakla a celý rod

Pondělí

7.00

18.00

bazilika

za + Marii Zahradníkovou

za + P. Václava Adamce

Úterý

7.00

18.00

bazilika

neobsazeno

za farnost

Středa

7.00

18.00

bazilika

neobsazeno

za + dceru Ivanu a manžela Josefa

Čtvrtek

7.00

18.00

bazilika

neobsazeno

za dobrodince našich varhan

Pátek

7.00

18.00

bazilika

za dar zdraví a rodičovství

za Boží ochranu pro Nelu, Emu, jejich rodiče, prarodiče a duše v očistci

Sobota

7.00

18.00

bazilika

neobsazeno

za + Václava Bobka

3. 10. Neděle

7.30

9.00

18.00

bazilika

neobsazeno

za farnost

za + Petra Ebena a živou rodinu