Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
DATUM. DEN HODINA KOSTEL ÚMYSL/POZNÁMKA
14. 8. Neděle 7.30

9.00

18.00

bazilika na poděkování za 25let manželství a Boží požehnání
za farnost

za spásu + P. Jiřího Skoblíka a Miroslava Jaroše

Pondělí 18.00 bazilika za farnost
Úterý 7.00 bazilika za rodinu Lutovskou
Středa 18.00 bazilika neobsazeno
Čtvrtek 7.00 bazilika za rodinu Šašinkovu
Pátek 18.00 bazilika za + Jindřicha Chvala
Sobota 7.00

18.00

bazilika neobsazeno
neobsazeno
21. 8. Neděle 7.30

9.00

18.00

bazilika za + Julia Trepku
za farnost

za + Agnes Zelinkovou, Františka Zelinku a Jiřího Šlapánka