Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
DATUM DEN HODINA KOSTEL ÚMYSL/POZNÁMKA
13. 9. Neděle

07.30

9.00

18.00

bazilika

na poděkování za 80let života

za farnost

za rodinu

14. 9. Pondělí

18.00

bazilika

věčné sliby br. Bruna M. Giacintova

15. 9. Úterý

7.00

18.00

bazilika

konventní mše svatá

za živé a zemřelé členy rodiny Fibichovy

16. 9. Středa

7.00

18.00

bazilika

konventní mše svatá

za + Andreja, Janu a Andreja

17. 9. Čtvrtek

7.00

18.00

bazilika

konventní mše svatá

za Boží požehnání pro sestru Lucii

18. 9. Pátek

7.00

18.00

bazilika

konventní mše svatá

za Boží požehnání pro Kamilu Vlasákovou

19. 9. Sobota

7.00

18.00

bazilika

konventní mše svatá

za dar zdraví pro syna

20. 9. Neděle

7.30

9.00

18.00

bazilika

za + rodiče Navrátilovy a rodinu

za farnost

za rodinu Šulcových a všechny jejich blízké