Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
DATUM DEN HODINA KOSTEL ÚMYSL/POZNÁMKA
Neděle

7.00

8.00

9.00

10.30 (pro rodiny s dětmi)

18.00

bazilika
Pondělí

7.00

18.00

bazilika

mše svatá

mše svatá

Úterý

7.00

18.00

19.30

bazilika

mše svatá

mše svatá

mše svatá – mládež/studenti

Středa

7.00

15.00

18.00

bazilika

mše svatá

mše svatá – senioři

mše svatá

Čtvrtek

7.00

18.00

bazilika

mše svatá

mše svatá

Pátek

7.00

18.00

bazilika

mše svatá

mše svatá

Sobota 7.00 bazilika mše svatá
Neděle

7.00

8.00

9.00

10.30 (pro rodiny s dětmi)

18.00

bazilika