Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
DATUM. DEN HODINA KOSTEL ÚMYSL/POZNÁMKA
19. 3. Neděle 7.30

9.00

18.00

bazilika za papeže Františka
za farnost

za živou a zemřelou rodinu Fojtovu a Janíčkovu

Pondělí 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

za farnost

Úterý 7.00

15.00

18.00

bazilika neobsazeno

mše svatá pro seniory

za Petra a Boží požehnání

Středa 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

za + Olgu Kurzovou

Čtvrtek 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

za + Marii Zahradníkovou

Pátek 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

za + Jindřicha Škvora a rodinu

Sobota 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

za nenarozené děti

26. 3. Neděle 7.30

9.00

18.00

bazilika za rodinu Šašinkovu
za farnost

za + Zdeňku Dlouhou