Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
DATUM DEN HODINA KOSTEL ÚMYSL/POZNÁMKA
20. 9. Neděle

07.30

9.00

18.00

bazilika

za + rodiče Navrátilovy a rodinu

za farnost

za rodinu Šulcovu a všechny jejich blízké

21. 9. Pondělí

7.00

18.00

bazilika

konventní mše svatá

za zachování míru a spravedlnosti

22. 9. Úterý

7.00

18.00

bazilika

konventní mše svatá

za pokoj a lásku v rodině

23. 9. Středa

7.00

18.00

bazilika

konventní mše svatá

za + Máriu, Vladimíra a Helenu

24. 9. Čtvrtek

7.00

18.00

bazilika

konventní mše svatá

za + Zdenu

25. 9. Pátek

7.00

18.00

bazilika

konventní mše svatá

za + Miládku

26. 9. Sobota

7.00

18.00

bazilika

konventní mše svatá

na úmysl dárce

27. 9. Neděle

7.30

9.00

18.00

bazilika

za národ

za farnost

za + P. Václava Adamce

28. 9. Pondělí

7.00

18.00

bazilika Slavnost sv. Václava, mučedníka, patrona naší země