Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
DATUM DEN HODINA KOSTEL ÚMYSL/POZNÁMKA
Neděle 9.00 bazilika neveřejná mše svatá za farnost a všechny zadané nedělní mešní úmysly (on-line)
Pondělí

7.00

18.00

bazilika

mše svatá

mše svatá

Úterý

7.00

18.00

bazilika

mše svatá

mše svatá

Středa

7.00

18.00

bazilika

mše svatá

mše svatá

Čtvrtek

7.00

18.00

bazilika

mše svatá

mše svatá

Pátek

7.00

18.00

bazilika

mše svatá

mše svatá

Sobota 7.00 bazilika mše svatá
Neděle 9.00 bazilika neveřejná mše svatá za farnost a všechny zadané nedělní úmysly mešních intencí (on-line)