Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
DATUM. DEN HODINA KOSTEL ÚMYSL/POZNÁMKA
19. 11. Neděle 7.30

9.00

18.00

bazilika na úmysl dárce
za farnost

za + Marii Vosickou

Pondělí 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

o Boží pomoc pro syna Richarda

Úterý 7.00

15.00

18.00

bazilika za dar zdraví pro bratra Prokopa
za seniory

za + Vladimíra a Jaroslava Vocu a živou a + rodinu

Středa 7.0018.00 bazilika neobsazeno

za všechny, kdo se starají o liturgickou hudbu

Čtvrtek 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

za babičku Marii

Pátek 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

neobsazeno

Sobota 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

za + Kateřinu Dvořákovou

26. 11. Neděle 7.30

9.00

18.00

bazilika za dar míru a smíru

za farnost

za + Danielu Vodrážkovou Kim Dillon