Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
DATUM. DEN HODINA KOSTEL ÚMYSL/POZNÁMKA
27. 11. Neděle 7.30

9.00

18.00

bazilika na + Danu Vodrážkovou a Kim Dillon
za farnost

za + Karla Snětinu

Pondělí 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

za + Karla Kadlece

Úterý 7.00

15.00

18.00

bazilika neobsazeno

mše svatá pro seniory

za + Matěje, rodiče a zemřelé z rodiny

Středa 7.00

18.00

bazilika neobsazeno
za zdraví a Boží požehnání pro Františka a pokoj v rodině Chabrečkové
Čtvrtek 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

za Boží požehnání pro synovce

Pátek 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

za + Vlastu Tetičkovou

Sobota 7.00

18.00

bazilika neobsazeno
na úmysl dárce
4. 12. Neděle 7.30

9.00

18.00

bazilika za + Leopolda Nikla
za farnost

za + manžela