Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Křížová cesta pro ministranty v pátek 27.3.2015. Při následné mši svaté byl mezi ministranty přijat nový člen.