Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdabsolventsky_koncert-iečně Vás zveme na absolventský varhanní koncert. Na varhany hraje náš farník Pavel Salák.

Koncert se uskuteční 15. dubna od 19.30 hod. v bazilice sv. Markéty.