Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Setkání se svatým Mikulášem proběhne v naší farnosti ve středu 4. prosince od 16hod v basilice svaté Markéty. S sebou

lucerničku, zvoneček a nepodepsaný balíček za každé své dítě v hodnotě cca 80Kč s mikulášskou tematikou. Balíčky odevzdávejte ve farní chodbě.