Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Žehnání polí na svátek sv. Marka

Břevnovští benediktini již před lety obnovili tradici žehnání polí na svátek sv. Marka. Pravidelně se konal obřad v Libočanech u Žatce, kde benediktini začali s pěstováním chmele. V době nouzového stavu není možné, aby benediktini vyjeli společně mimo klášter. Proto u pramene potoka Brusnice – tradičního místa založení kláštera v r. 993 – chtěli vyjádřit poděkování všem, kteří pomáhají benediktinům v lesích, na polích a chmelnicích nejen v Libočanech, ale také na Policku a Broumovsku. Zároveň požehnali polím s prosbou o dostatek vláhy a dobrou úrodu.

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Pátek 24. dubna 2020