Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí stavitelé, stavba pokračuje!

ÚKOL A ÚVAHA NA TENTO TÝDEN:

  • starší: Pán Ježíš mi dnes říká, že se nemusím bát. Je něco, z čeho mám strach? S důvěrou mu to svěřím!
  • mladší: V Božím domě je dost místa pro všechny. Nakreslím, s kým chci být v jednom domě!

RADOSTNOU DOBU VELIKONOČNÍ!

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti