Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdečně Vás zveme na modlitbu Taizé v naší bazilice 16.12.2020 od 20:00.

Kapacita omezena podle aktuálně platných opatření vlády.