Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letošní Velikonoční vigilii jsme opět nemohli slavit společně, ale světlo Velikonoční svíce přesto zazářilo v našich domovech!

Prosíme tě, Bože: Ať skrze tvého Syna sestoupí do tohoto křestního pramene síla Ducha svatého, aby všichni, kdo budou ve křtu s Kristem pohřbeni, ve křtu s ním také vstali ze smrti k životu. (liturgie Velikonoční vigilie)

Originál je k vidění v kostele;-)…

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha