Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na pravidelná setkání nad Biblí, která vede magistra teologie Simona Skřivánková.

Termíny: Většinou první úterý v měsíci od 19 hodin, ale sledujte prosím případné změny! 5. 9. 2023; 3. 10. 2023; 7. 11. 2023; 5. 12. 2023; 9. 1. 2024; 6. 2. 2024; 5. 3. 2024; 2. 4. 2024; 7. 5. 2024; 4. 6. 2024

Kde: pavilon Vojtěška (levá část)

Vlastní Bible vítána 😊! Doporučujeme teplejší oblečení!