Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na pravidelná setkání nad Biblí, na kterých se nyní věnujeme se Matoušovu evangeliu (od 8. kp.).

Termíny: Většinou první úterý v měsíci, ale sledujte prosím případné změny! 6.9.2022, 11.10.2022 (druhé úterý), 1.11.2022, 6.12.2022, 3.1.2023

Kde: pavilon Vojtěška (levá část)

Vlastní Bible vítána 😊! Doporučujeme teplejší oblečení!