Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letošní farní pouť nás zavedla do Lštění u Červan do kostela sv. Klementa. Poutní mše začala o něco později, než bylo plánováno, protože jsme čekali na všechny putující. Někteří dorazili z Mnichovic, jiní například z Čerčan, každý dle svých možností, ale cestu do cíle nakonec našli všichni. Jaká pouť byla, nejlépe prozradí fotografie ve fotogalerii. Zde si alespoň můžete stáhnout v plném rozlišení společnou fotografii.

Pozvánka s informacemi ke stažení
(pdf 335 kB)

 

Pouť pro nás připravil Pavel Šimoníček, jemuž patří velký dík, a duchovně i gastronomicky se o nás postaral otec Václav Snětina O.S.B, který 12km nesl nejen pruty na opékání špekáčků.

 

napsal Honza Adamus