Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letos podruhé jsme otevřeli naši baziliku při mezinárodní akci Noc kostelů. Pro návštěvníky byl připraven program od 18.00 do 24.00. Od 19.00 do 21.00 i pro děti ve farních prostorách, kde se mohly zúčastnit her se světlem. Ostatní příchozí se mohli zažít mši svatou, vyslechnout si duchovní slovo, koncert chrámového sboru, varhanní zamyšlení, prohlédnout si kryptu baziliky, pomodlit se před spaním. Příjemně nás překvapil velký zájem, přišlo dvakrát více návštěvníků než loni. 854 příchozích poutníků mělo zájem o něco (Něco), co je v našich životech třeba stále hledat. Kostel, chrám je – jak říkáme – dům Boží, prostor Boží. Noc kostelů ne všemi akceptována je přesto příležitostí, jak dát prostor a šanci Bohu, druhým, sami sobě.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha