Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Ve dnech 5.-12. února 2023 se v Praze koná kontinentální shromáždění Synody (2021-2024). Delegáti tohoto setkání, biskupové a laici z evropských zemí, budou slavit mši svatou v naší bazilice na náš řeholní svátek sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta, v pátek 10. února v 18.00. Více ZDE.
O 3. neděli v mezidobí, v čase modliteb za jednotu si uvědomujeme dar Písma, Bible, Božího slova… „Slovo, které zachraňuje, nevyhledává chráněná, sterilizovaná a bezpečná místa. Vstupuje do našich složitostí, do našich temnot.“ (papež František) Oni hned nechali sítě a následovali ho. (Mt 4, 20)
Končí doba vánoční. Po všech bohoslužbách vykonáme Tříkrálovou sbírku. Jsou čtyři možné způsoby, jak přispět. Příspěvek v hotovosti dáváme zde v kostele pouze do označených kasiček. Farní charita získá 65% z vybrané částky, kterou letos věnujeme na Fond ohrožených dětí. Děkujeme za vaši… Celý příspěvek