Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

4. neděle velikonoční se nazývá podle úryvku z evangelia podle sv. Jana, kde Ježíš se připodobňuje k dobrému pastýři, který vede ty své jen na dobré pastviny, k těm nejlepším pramenům života…. Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou (Jan 10, 27)
V neděli 1. května 2022 bude večerní mše svatá posunuta na 17.00. Mši svatou v 17.00 celebruje P. Josef Ptáček, vikář našeho II. pražského vikariátu, u příležitosti 40let existence skautského oddílu Lumturo. Mše svatá v 18.00 nebude.
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti