Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Dnes vydané prohlášení předsedy České biskupské konference k postojům některých kandidátů do PS parlamentu ČR. Křesťan je součástí občanské společnosti, má spoluzodpovědnost, proto je třeba rozlišovat a odpovědně se připravovat na jakékoli volby do státních institucí. Více ZDE.
Čtvrtek: svátek sv. Marie Magdalény. V 19.00 bude mše svatá na poděkování za letošní skautské tábory našich oddílů Jeleni a Arachné.  Pátek: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Večerní mše svatá za + P. Vojtěcha Engelhardta OSB, který působil v naší farnosti v 90.letech. Neděle: Světový den prarodičů a seniorů (Pondělí 26. července 2021: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie).