Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

V pondělí 12. června 2023 se koná v naší farnosti pro všechny řidiče automobilů a motocyklů aneb „svatý Kryštof hlídá, radí, informuje“ 18.00 mše svatá v bazilice ke cti sv. Kryštofa 19.45 požehnání před bazilikou řidičům na cesty 19.00 školení (místnost bude upřesněna dle zájmu)
Každý toužíme po lásce a po oduševnělém přístupu druhých. Duch Boží nám dává mnohem víc. Lásku, která přemáhá svět a je nad vším dobrým i zlým. Boží láska je jako neuchopitelný plamen světla. Díky této Lásce jsme schopni dovršit veškeré naše snažení i v temnotách našich dnů… Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. (Svatodušní sekvence)
16. ročník akce pořádané mladými nejen pro rodiny s dětmi nám chce připomenout, že „Na světě nejsme sami.“ Přijďte s námi podpořit dobré dílo, které pozvedá důstojnost člověka. Den začíná mší svatou v 9.00, kterou povede arcibiskup Jan. Podrobnosti k programu ZDE „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky…“ (Matouš 28, 19)
Den modliteb za sdělovací prostředky. Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme vám, kdo můžete přijít pomoct. Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory, po mši svaté modlitba litanií k Panně Marii.    Čtvrtek: památka sv. Bedy Ctihodného, kněze… Celý příspěvek
Ježíšovo nanebevstoupení neznamená jeho odchod od nás. Návrat k Otci přináší nový rozměr jeho přítomnosti. Žije mezi námi novým způsobem. Je v každém prostoru a času, nablízku každému člověku. Duch svatý nás tomu učí… Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela (Mk 16, 20) 
18. – 26. května 2023 ve 20.00 v bazilice Blíží se slavnost Letnic, Seslání Ducha svatého. Jde o třetí veliký den naší víry – Hod Boží Svatodušní. Letnicím předchází 9 dní přípravy. Novéna – z lat. novem – devět.… Celý příspěvek
V pondělí 15. května 2023 v 19.45 zveme do baziliky na velikonoční modlitbu se zpěvy, četbou Písma, prosbami, ztišení…
Den modliteb za pronásledované křesťany. Pondělí: památka sv. Bonifáce, patrona našeho kláštera. V 19.45 zveme na modlitbu v duchu komunity Taizé. Úterý: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. V 15.00 mše svatá pro seniory. Po mši svaté modlitba litanií k Panně Marii (po… Celý příspěvek
Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujme všem, kdo můžete přijít. Pátek: svátek Výročí posvěcení naší katedrály. V pondělí 15. května 2023 v 19.45 zveme na modlitbu v duchu komunity Taizé. Úterý: mše svatá v 15.00 zaměřena na seniory. Po mši… Celý příspěvek