Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

Každý řetěz tvoří jednotlivé články. Navazujeme na životy druhých, byli zde před námi a jsou stále s námi. Mohou nám předat mnoho: moudrost, zkušenosti, prožitky… Lidský život se tak řetězí z jednotlivých generací…  Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží (Žalm 91,15)
Pondělí: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme těm, kdo pomáhají pravidelně i příležitostně. Středa: památka sv. Alexia, patrona kláštera. Sobota: v 19.00 mše svatá na poděkování za letní tábory našich skautských oddílů Arachné a Jeleni. 
V sobotu 20. července 2024 v 19.00 poděkujeme slavením eucharistie za letošní letní skautské tábory našich oddílů Arachné a Jeleni. Pojďme poděkovat za 30let táboření Jelenů u Vitějovic. 
V Břevnově se opíráme o dva příklady a vzory lidské statečnosti a pravdivosti. Mnich a vyznavač Benedikt (6. stol.) nabízí řád života v neuspořádané době… Panna a mučednice Markéta (4. stol.) projevila v mladistvém věku statečnost navzdory pronásledování. Benedikt a Markéta mohou být inspirací i pro život v 21. století… Poznávej Hospodina na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky (kniha Přísloví 3, 6)
Čtvrtek: slavnost sv. Benedikta, opata, patrona Evropy. Mše svaté v 7.00 a mimořádně také v 18.00. Sobota: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky, poutní slavnost naší farnosti a kláštera. Mše svaté v 7.00 a 18.00. V sobotu 20. července 2024 v 19.00 mše svatá na poděkování za letní tábory našich skautských oddílů Arachné a Jeleni. 
Od pondělí 1. července 2024 včetně přecházíme na letní pořad bohoslužeb. Pondělí, středa, pátek pouze večerní mše svatá v 18.00 včetně zpovídání.  Úterý, čtvrtek pouze ranní mše svatá v 7.00, nezpovídá se.  Sobota a neděle jsou beze změn. 
Pondělí: slavnost Narození sv. Jana Křtitele.  Středa: v 19.00 mše svatá na zahájení letních skautských táborů našich oddílů Arachné a Jeleni. Čtvrtek: v 19.45 zveme na modlitbu Taizé, zde v bazilice. Pátek: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve. Sobota: slavnost sv. Petra a Pavla,… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha