Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes odjíždí starší členové našich oddílů Jeleni a Arachné na již obvyklé letní putování po Evropě. Zatímco loni se vydali do Itálie a Slovinska, letos zvolili jihovýchodní směr Bulharsko, Turecko. V předvečer jejich cesty jsme vše vložili do Božích rukou společným slavením eucharistie (mešní formulář „Za svornost“; Iz 26, 7-9.12.16-19; Jan 14, 1-12; eucharistická modlitba „Ježíš je cesta k Otci“) jehož se účastnili i někteří rodiče. Budeme na naše mladé myslet v modlitbě s přáním krásných zážitků, odpočinku a načerpání nových sil.