Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Již několik let sbíráme poštovní známky. Jistou dobu u charitní nástěnky v kostele chyběla schránka na poštovní známky z důvodu útoku zloděje. V této souvislosti si všímejme svého okolí nejen v kostele… Schránka byla opravena. Poštovní známky zasíláme na dvě adresy. Jednak občanskému hnutí Rodina do Pardubic (jeho předsedou je p. Ladislav Traxler). Tato iniciativa se zabývá pomocí lidem strádajícím v zemích tzv. třetího světa. Občanské hnutí Rodina známky rozesílá humanitárním a misijním stanicím ve světě. Ty následně známky prodávají sběratelům, za utržené peníze nakupují potraviny, léky, školní pomůcky atp. pro potřebné. Dále pak známky posíláme Mladým filatelistům do Velkých Pavlovic (kroužek vede p. Václav Valoušek).

Jak známky sbíráme? Jedná-li se o menší množství, volně je vhazujeme do schránky v kostele u charitní nástěnky. Známky přinášíme z obálek neodlepené, ale vystřihnuté. Do této schránky označené NEPATŘÍ peníze na charitu, misie apod.! Jedná-li se o větší nastřádané množství, známky odevzdáme v sakristii.

Děkujeme p. Blance Bryndové, která se o tuto naši farní iniciativu stará.

Předešlá podoba této aktivity: Známek se sejde poměrně dost a zasíláme je Charitě sv. Anežky v Otrokovicích, která je hromadně zasílá do SRN. Výtěžek z tamních filatelistických aukcí je určen pro pomoc misiím. Rukama našeho dobrovolníka už prošly desetitisíce známek (pokud se je podařilo prodat, mohli jsme tak už přispět např. na nábytek a zařízení pro školku v Mozambiku).

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha