Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V tyto dny si připomínáme všechny zemřelé. Snad i závěr kalendářního roku nás vede k zamyšlení nad konečností života. Jistě, že vzpomínáme na naše zemřelé, ale chceme pro ně udělat víc. Nechceme je opustit, tak jako i oni by nechtěli opustit nás. Proto se za ně modlíme. Modlitba je forma dialogu s Bohem. V tyto dny tedy chceme vést dialog s Bohem o životě našich zemřelých. V tyto dny tedy zvláštní modlitbou prosíme za všechny zemřelé. Říkáme, že pro ně modlitbou získáváme odpustky.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha