Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vánoční svátky se opravdu blíží. Jaký byl ten letošní Advent? Pokud ne takový, jaký jsme si představovali, pak využijme ještě zbývající dny. Od 17. do 23. prosince se intenzivně připravujeme na narození Ježíše Krista. Rozjímáme o tom, kdo k nám přichází, víme, co znamená tzv. Boží příchod na zemi? Co to znamená pro člověka? Jen další zvyk, nebo něco, co se dotýká každého z nás? Malý Ježíš v jesličkách je pro nás Moudrostí (života), Klíčem (k pochopení mnohých nedorozumění) a opravdovým Králem (naší existence). Pokud se takto podíváme na onu scénu Narození, pak se nás zmocní pravý úžas. Pojďme společně žasnout a těšit se na skutečný Dar.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti