Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Komunita Sant´Egidio nás prosí o pomoc při přípravě tradičního vánočního oběda pro chudé. Oběd se uskuteční v Arcibiskupském paláci (Hradčanské nám. 16, Praha 1). Pomoc je možné poskytnout těmito způsoby: přímá účast – pomoc s obsluhou při obědě v Arcibiskupském paláci, darování vánočního cukroví nebo poskytnutím dárku pro některého z hostů oběda. Cukroví a dárky pro chudé je možné přinést nejpozději 25. 12. po mši sv. v 9.00 do sakristie u sv. Markéty.  Po té je odvezeme do Arcibiskupského paláce. Děkujeme všem, kteří podpořili adventní sbírku pro bezdomovce, 2 velké pytle s oblečením si již zástupce Komunity odvezl. Vše zbylé bude dopraveno do arcibiskupského paláce na Hod Boží.