Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve středu 23. ledna 2013 v 18.00. V tyto dny máme zvláštní příležitost prosit za budoucnost naší země, za odpovědné rozhodnutí každého z nás.