Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

kostel sv. VojtěchaSrdečně Vás zveme na tradiční farní pouť!

Pouť se koná 18. května a letos nás zavede do Jílového u Prahy do kostela sv. Vojtěcha. Poutní mše bude začínat ve 13:00 a bude jí sloužit P.Václav Snětina OSB. Za pečlivou přípravu děkujeme Pavlu Šimoníčkovi, který farní poutě připravuje mnoho let.

Je vytyčeno 5 tras podle náročnosti. Nejdelší trasa měří asi 16km, kterou půjde i P. Václav. Trasa vede kolem jílovského hřbitova, kde je pohřben náš vzácný farník a hudební skladatel Jan Hanuš. Příští rok si připomeneme 10. výročí jeho úmrtí. Je to jedinečná příležitost se společně u jeho hrobu zastavit a krátce pomodlit (mezi 12.00−12.30). Hřbitov leží asi 150m od žluté značky, po které budeme přicházet do Jílového. Po mši svaté máme díky ochotě místního p. faráře P. Stanislava Hoška k dispozici farní zahradu s ohništěm. Je třeba si přinést veškeré náležitosti k opékání buřtů, každý dle svého gusta. Pruty na opékání budou na místě. V případě deště můžeme být ve farním sále (ráno je tedy třeba zvážit, jaké občerstvení si na agapé vezmeme). Na faře nám bude k dispozici také WC. Objekt musíme opustit nejpozději do 15.30, protože P. Stanislav má další povinnosti. Základní informace o trasách i o historii místa jsou k dispozici na  www.farnost-brevnov.cz nebo na plakátu v kostele.

Zobrazit pozvánku a plánek tras (pdf)
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha