Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od 16. do 25. října 2013 se budeme na závěr večerní mše svaté modlit za národ. Připojujeme se tak modlitbě, která probíhá v těchto dnech u hrobu sv. Václava a sv. Ludmily v katedrále a v bazilice sv. Jiří. Víme, že právě v tomto období je třeba prosit a neochabovat (srov. Lk 18, 1).

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha