Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes večer se naposledy zaposloucháme do výčtu jmen a stručných životních příběhů kněží vězněných a padlých za 2. světové války. Posledním večerem nás bude svými úvahami provázet Sr. Dr.phil. Dipl.psych. Birgitta Louis OSB, benediktinka z komunity Venio na Bílé Hoře. I dnes začínáme v 19.00.