Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jsme v závěru prvního týdne biskupské synody o rodině. Zaznívají podnětné myšlenky nejen směřující k rodině, ale vůbec k životu církve. Je třeba myslet na toto setkání, které se děje v Římě. Zapojme se především modlitbou a podpořme naše pastýře, kteří mají nelehké poslání. Více najdete ZDE.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha