Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jsme v závěru prvního týdne biskupské synody o rodině. Zaznívají podnětné myšlenky nejen směřující k rodině, ale vůbec k životu církve. Je třeba myslet na toto setkání, které se děje v Římě. Zapojme se především modlitbou a podpořme naše pastýře, kteří mají nelehké poslání. Více najdete ZDE.