Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

obr_019Zveme Vás na letošní oslavy sv. Prokopa v kapitulním kostele Všech sv. na Pražském Hradě v neděli 3. července 2016 od 15.00 hodin  a v pondělí 4.července od 17.30 hodin. V pondělí 4. července 2016 je svátek našeho českého benediktinského patrona sv. Prokopa. Někteří z nás budou putovat pěšky, kdo by se chtěl přidat, vycházíme v 16.00 z baziliky od oltáře s obrazem sv. Prokopa, trasa povede zelení podél Patočkovy ulice, kde budeme míjet Domov seniorů Eliška, cestou se pomodlíme i za naše nemocné…

Podrobnější informace k oběma poutním dnům naleznete v letáčku.

Pozvánka na slavnost sv. Prokopa (pdf 139KB)
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha