Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

BOHOSLUŽBY DOBY VÁNOČNÍ

V BAZILICE SV. MARKÉTY

 

 

sobota 24. prosince – Štědrý den

7.00        adventní mše svatá – roráty

16.00     mše svatá z vigilie Narození Páně,

zvláště pro rodiny s dětmi

24.00     půlnoční mše svatá

Českou mší vánoční  J. J. Ryby

 

 

neděle 25. prosince – slavnost Narození Páně

8.00        mše svatá

10.00     mše svatá – s koledami za doprovodu

chrámového sboru a orchestru

18.00     mše svatá

 

 

pondělí 26. prosince – svátek sv. Štěpána,

                                         prvomučedníka

7.30        mše svatá

9.00        mše svatá

18.00     mše svatá

 

 

úterý 27. prosince – svátek sv. Jana,

apoštola a evangelisty

7.00        mše svatá – s žehnáním vína

18.00     mše svatá – s žehnáním vína

 

 

pátek 30. prosince – svátek Svaté Rodiny

7.00        mše svatá – s obnovou manželských slibů

18.00     mše svatá – s obnovou manželských slibů

 

 

sobota 31. prosince – zakončení občanského roku

7.00        mše svatá na poděkování za uplynulý rok

16.00     mše svatá na poděkování za uplynulý rok

– Te Deum

 

 

neděle 1. ledna 2017 – slavnost Matky Boží,

Panny Marie

8.00        mše svatá

10.00     mše svatá s doprovodem

chrámového sboru a orchestru

18.00     mše svatá

 

 

pátek 6. ledna 2017 – slavnost Zjevení Páně

7.00        mše svatá – s žehnáním vody, křídy a kadidla

(případně zlata)

16.00 – 17.00       výstav Nejsvětější svátosti

zakončený požehnáním

17.30      živý betlém dětí a rodičů naší farnosti

18.00     mše svatá – s žehnáním vody, křídy a kadidla

(případně zlata)

 

 

neděle 8. ledna 2017 – svátek Křtu Páně

7.30       mše svatá

9.00       mše svatá

18.00     mše svatá

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha