Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na oslavy svátku sv. Prokopa na Pražském Hradě ve dnech 30.6. a 4.7., kdy bude mši celebrovat opat Prokop Siostrzonek. Dalši podrobnosti na plakátku.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha