Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

ÚTERÝ 24. PROSINCE – ŠTĚDRÝ DEN 

7.00 adventní mše svatá v bazilice

16.00 mše svatá z vigilie Narození Páně, zvláště pro rodiny s dětmi (Bazilika bude otevřena od 15.30.)

16.00 mše svatá z vigilie Narození Páně na Bílé Hoře

24.00 půlnoční mše svatá v bazilice se zpěvem koled (nebude uvedena Česká mše vánoční J. J. Ryby. Bazilika bude otevřena ve 23.30.)

24.00 půlnoční bohoslužba slova na Bílé Hoře, vedou sestry benediktinky, se zpěvem koled

 

STŘEDA 25. PROSINCE – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

8.00 mše svatá v bazilice

10.00 mše svatá v bazilice – s chrámovým sborem, orchestrem a se zpěvem koled

11.00 mše svatá na Bílé Hoře

18.00 mše svatá v bazilice

 

ČTVRTEK 26. PROSINCE – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

Mše svaté v bazilice v 7.30, 9.00 a 18.00; na Bílé Hoře v 11.00.

PÁTEK 27. PROSINCE – SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY

Mše svaté v bazilice – s žehnáním vína – v 7.00 a 18.00.

SOBOTA 28. PROSINCE – SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ

Mše svatá ze svátku v bazilice v 7.00; mše svatá v 18.00 ze svátku Svaté Rodiny.

 

NEDĚLE 29. PROSINCE – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 

7.30 mše svatá v bazilice – s obnovou manželských slibů

9.00 mše svatá v bazilice – s obnovou manželských slibů

11.00 mše svatá na Bílé Hoře – s obnovou manželských slibů

18.00 mše svatá v bazilice – s obnovou manželských slibů

Od 25. do 29. prosince bude bazilika také otevřená od 13.00 do 17.30.

 

ÚTERÝ 31. PROSINCE 2019 – ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO ROKU 

7.00 mše svatá v bazilice na poděkování za uplynulý rok

16.00 mše svatá v bazilice na poděkování za uplynulý rok – Te Deum

17.00 mše svatá na poděkování za uplynulý rok na Bílé Hoře

(Bazilika bude také otevřená od 13.00 do 16.00.)

 

STŘEDA 1. LEDNA 2020 – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 

8.00 mše svatá v bazilice

10.00 mše svatá v bazilice s doprovodem chrámového sboru a orchestru

11.00 mše svatá na Bílé Hoře

18.00 mše svatá v bazilice (Bazilika bude také otevřená od 13.00 do 17.30.)

 

PÁTEK 3. LEDNA 2020 – PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

Mše svaté v bazilice v 7.00 a v 18.00. Eucharistická adorace v bazilice od 18.30 do 20.30. (V tuto dobu není dovolena prohlídka baziliky.)

 

NEDĚLE 5. LEDNA 2020 – DRUHÁ NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 

7.30 mše svatá v bazilice

9.00 mše svatá v bazilice

11.00 mše svatá na Bílé Hoře

18.00 mše svatá v bazilice – vigilie slavnosti Zjevení Páně

 

PONDĚLÍ 6. LEDNA 2020 – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

7.00 mše svatá v bazilice – s žehnáním vody, křídy a kadidla

17.30 Živý betlém s příběhem Tří králů a zpíváním koled; začátek u hlavní brány kláštera.

17.30 mše svatá na Bílé Hoře – s žehnáním vody, křídy a kadidla

18.00 mše svatá v bazilice – s žehnáním vody, křídy a kadidla

 

NEDĚLE 12. LEDNA 2020 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, KONČÍ DOBA VÁNOČNÍ 

mše svaté v bazilice v 7.30, 9.00 a 18.00; na Bílé Hoře v 11.00

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha