Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, toto není výzva k nějaké farní brigádě, ale nabídka, jak hlouběji prožít dobu velikonoční – především s dětmi, ale zapojit se může každý! Letnice nám připomínají, že Pán Ježíš, i když už odešel k Otci, nás nenechal samotné. Stejně jako svým učedníkům nám dává svého Ducha, aby byl s námi, provázel nás, povzbuzoval nás, vedl nás, abychom nebyli sami, ale naopak mohli být spolu, abychom vytvářeli společenství, církev. Pojďme se na letošní letnice připravit! Jak? Obrazem církve je dům. Je postaven z cihel, z kamenů, každý z nich je nezastupitelný. Kdyby chyběl, nebyl by dům úplný, mohl by dokonce i spadnout. Každý kámen je jiný, originální. Stejně jako my. Každý z nás dostal od Boha jiné nadání, jiné dary – a Boží dary máme užívat k dobru nás všech, celého domu. Každou neděli přinesme do kostela speciální „kámen“, ze kterého budeme náš dům postupně stavět.

TERMÍN: Od 3. neděle velikonoční do pátku před Slavností seslání Ducha svatého, tj. 26.4.2020 – 29.5.2020.

JAKÝ „KÁMEN“ MOHU DODAT?  V kostele si můžete každý týden vyzvednou natištěnou síť kvádru, ze kterých se budou „kameny“ skládat.

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ KVŮLI PANDEMII DO KOSTELA NECHODÍM? To je právě ta výzva! Sám chodím v neděli či v týdnu do kostela k přijímání či rozjímání a vím o někom, kdo by se rád zapojil, ale zůstává doma? Mohu se nabídnout a list s kvádrem mu přinést (a hotový „kámen“ za něj do kostela dopravit). Zůstávám z bezpečnostních důvodů doma, ale znám někoho, kdo se do kostela vypravuje? Mohu ho požádat o „donáškovou službu“😊.

JAK MÁ MŮJ KÁMEN VYPADAT? Aby bylo možné dům postavit, potřebujeme „kameny“ pokud možno stejných rozměrů. Proto použijte k sestavení kvádru natištěnou síť z kostela. Je natištěna na tvrdší papír, aby se s ním lépe pracovalo. Jednu větší stranu vybarvěte libovolnou barvou a na stranu protilehlou nakreslete nebo napište řešení úkolu, který bude připadat na příslušný velikonoční týden.

JAKÝ ÚKOL😊??? Každou neděli najdete v článku na našich webových stránkách úkol, který nás má motivovat k hlubšímu prožití velikonoční doby. Úkoly budou na výběr dva – pro mladší a pro starší, ale je na vás, co si vyberete.

ODEVZDÁVÁNÍ „KAMENŮ“: Hotové kvádry odevzdávejte do košíku vedle naší stavby.

PRŮBĚH STAVBY: Na našich webových stránkách budeme navíc každý týden informovat o tom, jak naše stavba postupuje! Aby byl náš dům kompletní, budeme potřebovat aspoň 300 kamenů!

RADOSTNOU DOBU VELIKONOČNÍ!

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha