Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 28.10 proběhlo na faře v 15 hod setkání seniorů. Sešlo se nás 16 účastníků za duchovní podpory P. Václava. Dozvěděli jsme se kromě promluvy nad texty Písma svatého k nedělní mši svaté, také o cestě P. Václava od ministranta přes skauta až k benediktinovi a knězi.
Osvěžili jsme se kávou, čajem a napečenými domácími dobrotami. Po záverečné modlitbě jsme si i zazpívali. Bylo to příjemné setkání a těšíme se na všechny, kdo přijdou mezi nás v době adventní (9.12.). Zavítá mezi nás otec převor P.Siostrzonek.

Blanka Adamusová

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha