Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 28.10 proběhlo na faře v 15 hod setkání seniorů. Sešlo se nás 16 účastníků za duchovní podpory P. Václava. Dozvěděli jsme se kromě promluvy nad texty Písma svatého k nedělní mši svaté, také o cestě P. Václava od ministranta přes skauta až k benediktinovi a knězi.
Osvěžili jsme se kávou, čajem a napečenými domácími dobrotami. Po záverečné modlitbě jsme si i zazpívali. Bylo to příjemné setkání a těšíme se na všechny, kdo přijdou mezi nás v době adventní (9.12.). Zavítá mezi nás otec převor P.Siostrzonek.

Blanka Adamusová