Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 28.10 proběhlo na faře v 15 hod setkání seniorů. Sešlo se nás 16 účastníků za duchovní podpory P. Václava. Dozvěděli jsme se kromě promluvy nad texty Písma svatého k nedělní mši svaté, také o cestě P. Václava od ministranta přes skauta až k benediktinovi a knězi.
Osvěžili jsme se kávou, čajem a napečenými domácími dobrotami. Po záverečné modlitbě jsme si i zazpívali. Bylo to příjemné setkání a těšíme se na všechny, kdo přijdou mezi nás v době adventní (9.12.). Zavítá mezi nás otec převor P.Siostrzonek.

Blanka Adamusová

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti