Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 4. listopadu bude k dispozici vzadu u knih v bazilice (i v kostele na Bílé Hoře) nový Zpravodaj (2012÷06). Jsou v něm některé základní informace o životě farnosti v listopadu a prosinci. Podrobnější aktualizaci sledujte na těchto stránkách. Prosíme o dobrovolný finanční příspěvek na tisk Zpravodaje. Děkujeme.