Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Fotografie ze setkání dětí se svatým Mikulášem v kostele svaté Markéty.