Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 24.2. 2013 proběhlo setkání seniorů na faře s profesorem Janem Sokolem na téma: „Proč chodíme do kostela?”