Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Květná neděle – 24. března

7.30 mše svatá s žehnáním ratolestí.

9.00 mše svatá s žehnáním ratolestí (přímý přenos Dvojky Českého rozhlasu).

18.00 mše svatá.

 

Zelený čtvrtek – 28. března

18.00 mše svatá na památku Posledni večeře Páně, po skončení obřadů je možnost soukromé adorace až do 24.00.

 

Velký pátek – 29. března

Od 7.00 možnost soukromé adorace.

15.00 pobožnost Křížové cesty.

18.00 Velkopáteční obřady (se zpívanými pašijemi), po skončení obřadů je možnost soukromé adorace až do 21.00.

 

Bílá sobota – 30. března

Od 7.00 možnost soukromé adorace až do 15.00, pak bude bazilika uzavřena.

20.30 Velikonoční vigilie (7 starozákonních čtení, v roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu rozšířená obnova křestních závazků).

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 31. března

7.30 mše svatá (na závěr žehnání pokrmů, naše velikonoční radost má být požehaná, pokrmy můžeme pokládat na boční oltář sv. Vojtěcha).

9.00 mše svatá (na závěr žehnání pokrmů, naše velikonoční radost má být požehaná, pokrmy můžeme pokládat na boční oltář sv. Vojtěcha).

18.00 mše svatá.

 

Pondělí velikonoční – 1. dubna

7.30 mše svatá.

9.00 mše svatá.

18.00 mše svatá.

 

Úterý až neděle velikonoční – 2. až 7. dubna

Pravidelný pořad bohoslužeb.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti