Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes odpoledne se uskuteční na faře v 15.00 setkání seniorů. Hostem bude náš varhaník
Marek Čihař. Čeká nás povídání nejen o varhanách…

Úterý: Slavnost sv. Vojtěcha, zakladatele našeho kláštera. Mše svaté v 7.00 a 18.00.

Čtvrtek: svátek sv. Marka, evangelisty.

V sobotu 27. 4. v 15.00 se uskuteční zde v bazilice koncert našeho chrámového sboru za
finanční podpory MČ Praha 6, vstupné dobrovolné. Děkujeme paní starostce za podporu a
všichni jsme srdečně zváni.

Příští neděli 28. 4. bude mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. V tento den jsme také zváni na
Bílou Horu, kde můžeme zhlédnout velikonoční liturgickou hru O třech Mariích. Jedná se o
představení podle rukopisu benediktinek kláštera sv. Jiří na Hradčanech. Hra začíná v 15.00
před kaplí Božího Hrobu.

Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do organizace minulého víkendu k 100. výročí narození
arciopata Anastáze Opaska.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti