Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Další setkání seniorů se uskuteční v neděli 8.12. v 14,30 hod na faře. Budeme si povídat (nejen) o adventu se s. Konsolátou Frýdeckou, představenou Domova sv.Karla Boromejského v Praze -Řepích.
Všichni jsou srdečně zváni!