Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Bělohorské farní společenství a sestry benediktinky Vás zvou na přednášku

Doc. PhDr. Davida Ebena, Ph.D.

zakladatele Scholy Gregoriany Pragensis

Gregoriánský chorál.

Přednáška se koná:
úterý 8. dubna 2014 v 19.00 hodin
farní místnost při kostele P.M.Vítězné na Bílé Hoře. (3 min. od konečné tramvaje 22)

Setkání má za cíl přiblížit posluchačům svět středověkého liturgického zpěvu. Součástí bude nejprve stručné shrnutí historického kontextu gregoriánského chorálu. Poté nahlédneme do rukopisů se záznamy chorálního repertoáru a ukážeme si, jak je možné z nich vycházet při interpretaci. Přednáška bude doprovázena praktickými příklady ze zvukových nosičů. Do interpretace se budou moci aktivně zapojit i účastníci přednášky.

Pozvánka ke stažení (Pdf 0.1 Mb)
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti