Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Bělohorské farní společenství a sestry benediktinky Vás zvou na přednášku

Doc. PhDr. Davida Ebena, Ph.D.

zakladatele Scholy Gregoriany Pragensis

Gregoriánský chorál.

Přednáška se koná:
úterý 8. dubna 2014 v 19.00 hodin
farní místnost při kostele P.M.Vítězné na Bílé Hoře. (3 min. od konečné tramvaje 22)

Setkání má za cíl přiblížit posluchačům svět středověkého liturgického zpěvu. Součástí bude nejprve stručné shrnutí historického kontextu gregoriánského chorálu. Poté nahlédneme do rukopisů se záznamy chorálního repertoáru a ukážeme si, jak je možné z nich vycházet při interpretaci. Přednáška bude doprovázena praktickými příklady ze zvukových nosičů. Do interpretace se budou moci aktivně zapojit i účastníci přednášky.

Pozvánka ke stažení (Pdf 0.1 Mb)
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha