Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jako v minulých letech, i letos přijměte srdečné pozvání na slavení „třetí noci naší spásy.“ Vedle velikonoční vigilie, vánoční vigilie slavíme Svatodušní vigilii. Slavnost Seslání Ducha svatého je oslavou narozenin církve. Pojďme si připomenout, co nás vede k společnému a pravidelnému setkávání se kolem Božího slova a Těla a Krve Kristovy.

Vigilie má tyto části: lucernarium – slavnost světla, bohoslužba slova, obnova biřmovacích závazků, slavení eucharistie.

Po skončení přijměte pozvání ke sklence vína ve farních prostorách.

 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti