Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Benedikta a druhů mučedníků.

Středa: památka sv. Moniky.

Čtvrtek: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Pátek: památka Umučení sv. Jana Křtitele.

Neděle: mše sv. v 9.00 bude spojena se svátostí křtu tří dětí, celebrovat bude Mons. Vladimír Málek, sekretář apoštolského nuncia v Praze.

Každá farnost má v letošním roce uspořádat modlitbu u pomníku obětí 1. světové války, pokud se takový ve farnosti nachází. Ve středu 3. září 2014 v 17.00 se uskuteční ve spolupráci s ÚMČ Praha 6 pietní akt s modlitbou u památníku obětí 1. a 2. světové války v ul. 8. listopadu, naproti klášteru nad schody, vedle budovy školy Obchodní akademie.

Přihlášky k výuce náboženství jsou k dispozici v elektronické podobě na farním webu nebo v tištěné podobě vzadu v kostele. Prosíme o jejich odeslání nebo odevzdání v tištěné podobě v sakristii do konce srpna. 

Vzadu ve vývěsce i na webových stránkách farnosti si můžete přečíst dopis ukrajinského řeckokatolického arcibiskupa Svjatoslava Ševčuka o situaci na Ukrajině. Dopis je adresován přímo nám v ČR, kteří jsme si sami před lety prošli cestou ke svobodě…

Prosme Pána za děti a rodiny, aby se bezpečně vrátily z prázdninových cest… 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha