Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Už třetí den žijeme v naší farnosti s mladým Evropany. Při ranní modlitbě v bazilice můžeme zažít jedinečnou atmosféru – doslova celá Evropa se modlí v našem kostele. Velké díky patří schole našich vysokoškoláků, k nimž se postupně přidávají jejich evropští přátelé. Bazilika opravdu zní jedním hlasem křesťanské Evropy…

Včera dopoledne ve 13 skupinách po celém areálu kláštera účastníci spolu hovořili o tom, co pro ně znamená víra, kdo je Bůh, co to znamená být „solí země a světlem světa“ (srov. Mt 5, 13-16).  Po dnešní ranní modlitbě jsme se zase rozešli do několika „míst naděje“ v naší farnosti: Domov seniorů Eliška, Domov Svaté Rodiny, nemocnice Motol apod. Součástí dopoledního programu ale byla také pomoc s přípravami na večerní Silvestr.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti