Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: památka sv. Marie Magdaleny. Mše sv. v 18.00 na zahájení cesty našich mladých do Rumunska.

Čtvrtek: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Sobota: svátek sv. Jakuba, apoštola.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti