Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: památka sv. Marie Magdaleny. Mše sv. v 18.00 na zahájení cesty našich mladých do Rumunska. 

Čtvrtek: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Sobota: svátek sv. Jakuba, apoštola.