Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Odpoledne ve 14.00 v Domově seniorů Elišky Purkyňové uvedou naše děti s rodiči Vánoční hru. V 15.00 se koná na faře adventní setkání seniorů nazvané „O křesťanské radosti“ s P. Prokopem. Dnešní adventní koncert ČT vysílá z Vyšehradu a vystoupí při něm naši přední hobojisté Liběna a Ivan Sequardtovi s dcerou Julií, všichni tři přijali v naší farnosti křest v r. 2012. I když nyní pobývají mimo Prahu, stále se cítí být břevnovskými farníky.

Pondělí: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Sobota: 17.00 koncert souboru Hradišťan, večerní mše svatá nebude.

Komunita San´Egidio opět pořádá vánoční oběd pro bezdomovce a potřebné v arcibiskupském paláci. Můžeme se zapojit do této akce buď tím, že přineseme cukroví nebo drobné teplé oblečení do sakristie, nebo můžeme pomoci přímo při obědě 25. 12. v místě konání. Podrobnosti a kontakty na vývěskách.

Dnes také končí charitativní akce „Vánoce dál“. Zabalené a označené dárky, prosíme, noste do sakristie.