Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při mši sv. v 9.00 bude zařazeno mezi čekatele křtu 7 katechumenů naší farnosti. Doprovázejme je modlitbou v období jejich vrcholné přípravy na křest.

Pobožnosti křížové cesty se budou konat každou neděli a pátek v 17.15. Je možné se přihlásit na vedení této pobožnosti, a sice v sakristii.

Protože v době postní máme věnovat více času modlitbě, zveme na Postní páteční adorace, každý pátek od 20.00 do 21.00, pramenem závěrečného slova bude letos bula papeže Františka Misericordiae vultus (Tvář milosrdenství). Čas adorací je volený tak, aby mohli přijít i ti, kteří jsou do večera zaměstnaní prací nebo starostí o rodinu.

Tento týden se konají v klášteře duchovní cvičení, prosíme, vyřizujte v klášteře jen neodkladné záležitosti. V rámci exercicií zveme na mši svatou v 7.00 spojenou s ranními chválami (Denní modlitba církve, breviář), a sice od úterý do soboty včetně.

Neděle: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti.

V neděli 28. února 2016 prožijí naši katechumeni skrutinia, další část přípravy na křest uprostřed našeho nedělního společenství.

Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. V době postní máme věnovat více času také almužně a postu. I letos můžeme věnovat ušetřené peníze na charitativní a jiné účely.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha