Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od tohoto týdne přecházíme na letní pořad bohoslužeb, víkendy zůstávají beze změn, pondělí-pátek bude pouze jedna mše svatá denně: Út, Čt ráno; Po, St, Pá večer.

Úterý: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Středa: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. V brněnské katedrále přijme biskupské svěcení Mons. Pavel Konzbul, a ujme se služby pomocného biskupa brněnské diecéze. Mysleme v modlitbě i na celou diecézi. V tento den ve 13.00 se zde u sv. Markéty rozloučíme s p. Eliškou Ratajovou, dlouholetou členkou našeho chrámového sboru.

Pátek: 1. pátek v měsíci, 16.00 výstav Nejsvětější svátosti, 17.45 požehnání a mše svatá.

Pondělí 4. července 2016: farní pouť ke sv. Prokopu na Pražském Hradě. V kostele Všech svatých od 17.30 se modlíme spolu s místní kapitulou nešpory a od 18.00 slavíme eucharistii. Mši svatou celebruje P. Prokop. Kdo by se chtěl spolu s námi vydat pěšky, vycházíme v 16.00 z naší baziliky. V tento den nebude večerní mše svatá u sv. Markéty.

Přihlášky na výuku náboženství jsou k dispozici vzadu v kostele na stolech nebo elektronicky na webu farnosti.

V naší farnosti chceme pomoci těžce nemocné Kristýnce Mikušové, které byl diagnostikován zhoubný mozkový nádor, podstoupila již 4 operace mozku a situace je velmi vážná. Podrobnosti, jak pomoci jsou vzadu na plakátu a letácích.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha