Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Libocany2016V rámci pochodu Václava Hájka z Libočan pořádá Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově (břevnovský klášter) ve spolupráci s Národním archivem České republiky a obcí Libočany 18. června 2016 výstavu BENEDIKTINI a LIBOČANY.

→ dějiny benediktinského řádu v Čechách a na Moravě
→ představení Benediktinského arciopatství Břevnov
→ produkty Břevnovského klášterního pivovaru sv. Vojtěcha a suvenýry…

místo konání: libočanský zámek
(zámek bude v tento den zpřístupněn od 9.00 do 15.00 hod.)

plakát
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti