Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků.

Úterý: Památka sv. Vincence z Pauly, kněze. Večer v 19.00 v Tereziánském sále se koná první koncert z cyklu Břevnovská nocturna. V předvečer sv. Václava a státního svátku vystoupí mj. Collegium pražských trubačů. Výtěžek koncertu jde na podporu provozu prelatury kláštera.

Středa: slavnost sv. Václava, mučedníka. Ve Staré Boleslavi se koná Národní Svatováclavská pouť, mše sv. začíná v 10.00.

Čtvrtek: svátek sv. Michaela, Rafaela a Gabriela, archandělů.

Pátek: památka sv. Jeronýma, kněze.

Sobota: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

Neděle: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti. Odpoledne zveme zvláště rodiny na farní drakiádu, místem konání je opět prostranství Vypich vlevo od stanice MHD ve směru na Bílou Horu. Začínáme ve 14.30.

Pondělí 3. října 2016: v 19.00 na faře biblická hodina, téma: Nové chápání víry u Ezdráše a Nehemjáše.

7.-9. října 2016: Břevnovské posvícení v před branami kláštera. 9. října Výročí posvěcení naší baziliky.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti