Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kteří organizovali Noc kostelů v naší farnosti, poděkování všem dobrovolníkům. Naši baziliku navštívilo 723 lidí.

Dnes v 15.00 ve Vojtěšce se koná Farní setkání nad tématem 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Setkání vede br. Martin.

Dnes večer v 19.30 se koná v bazilice koncert, který pořádá velvyslanectví Bosny a Hercegoviny. Koncert se nazývá Pontanima – Sarajevský pěvecký sbor staví duchovní mosty. Koncert podporuje smíření mezi evropskými národy a mezináboženský dialog.

Úterý: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. V 19.00 se koná v Tereziánském sále koncert z cyklu Břevnovská nocturna, vystoupí Klárovo kvarteto a hosté.

Středa: V 19.30 se koná v bazilice koncert z cyklu Břevnovská hudební setkání, účinkuje Český komorní orchestr.

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně, mše svaté v 7.00 a v 18.00. Večerní mše svatá bude spojena s adorací, k této adoraci mohou si děti přinést květy, které budou klást na oltář. Následuje agapé, na které si každý přinese vlastní občerstvení, nápoje budou zajištěny.

Neděle 25. června 2017: při mši svaté v 9.00 poděkování za uplynulý rok, s rozšířeným farním setkáním po mši svaté, které se tentokráte za dobrého počasí bude konat za Vojtěškou formou pikniku. Občerstvení z vlastních zásob, nápoje budou zajištěny. Je připravený program pro děti.

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha