Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Tato neděle je poutní na Bílé Hoře, mše svatá poutní bude v 11.00, v 17.00 se konají v kapli slavnostní nešpory. 

Pondělí: památka sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka.

Úterý: slavnost Nanebevzetí Panny Marie. 

Středa: po večerní mši svaté následuje úklid kostela, všichni, kdo mohou pomoci jsou vítáni.