Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Tato neděle je poutní na Bílé Hoře, mše svatá poutní bude v 11.00, v 17.00 se konají v kapli slavnostní nešpory. 

Pondělí: památka sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka.

Úterý: slavnost Nanebevzetí Panny Marie. 

Středa: po večerní mši svaté následuje úklid kostela, všichni, kdo mohou pomoci jsou vítáni. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha