Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dne 21. listopadu 2017 byl zvolen arciopatem dosavadní převor Prokop Siostrzonek, za nějaký čas po volbě se koná tzv. opatská benedikce – požehnání (k službě). Datum je stanoveno na 14. ledna 2018 v 10.00. Bližší informace k této mimořádné slavnosti budeme průběžně podávat.

Čtvrtek: svátek sv. Ondřeje, apoštola. 

Sobota: v 18.00 otevření nového liturgického roku, po mši svaté následuje novoroční agapé na faře, prosíme, abyste každý, kdo můžete přinesli něco na společný na společný stůl. 

Neděle: I. adventní s žehnáním adventních věnců, které můžete klást dopředu k věnci našemu společnému. Od pondělí 1. adventního týdne zpíváme při konventních mších svatých roráty. 

Středa 6. prosince 2017: odpoledne v 16.00 v bazilice setkání se sv. Mikulášem pro rodiny s dětmi. Rodiče připraví neoznačené balíčky v hodnotě 80Kč pro každé dítě, které přivedou na setkání. Balíčky kladou do košů vzadu v kostele. Obsah balíčku má ukazovat na křesťanský smysl obdarování, tj. že dar boží lásky nelze penězi vyvážit. Smysl těchto dárků je tedy symbolický, má dětem ukázat, že ten největší dar teprve očekáváme, narození Ježíše Krista o Vánocích. 

Ve stejný den ve 20.00 v bazilice se koná adventní modlitba Taizé za vedení našich vysokoškoláků. 

 

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha