Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 Gaudete, Radostná neděle. Vstupujeme do 2. poloviny doby adventní. 

Dnes se v 15.00 na faře se koná setkání seniorů – Adventní setkání s novým arciopatem břevnovským Prokopem Siostrzonkem OSB.

Od 17. prosince do 23. prosince budeme slavit u sv. Markéty večerní modlitbu církve – nešpory. V tomto období církev zvláště rozjímá tajemství prvního příchodu Ježíše Krista v antifonách k Magnificat, nazýváme je „Ó antifony,“ protože vyjadřují (v různých biblických obrazech) úžas nad velikostí Božího Syna. Připomeňme si, že celý Advent se dělí na dvě části. Období do 17. prosince je zaměřeno na druhý příhod Krista a jeho království jednou na konci věků. Od 17. prosince čteme při bohoslužbách biblické texty o narození Ježíše Krista, tedy již vánoční tematika. 

V neděli 17. prosince bude tato modlitba začínat v 19.00. Od pondělí do pátku včetně pak budou nešpory místo večerní mše svaté. A v sobotu 23. prosince bude tato modlitba opět v 19.00.

Po celou dobu adventní zpíváme Staročeské roráty od pondělí do soboty při konventní mši svaté. 

Využijte v nejbližších dnech možnost svátosti smíření, nenechávejme prožití této svátosti na poslední chvíli. Kněží děkují za pochopení… 

Rozpis vánočního pořadu bohoslužeb je na našich informačních místech.

Komunita San´t Egidio pořádá na Hod Boží vánoční oběd pro chudé, můžeme se připojit osobní účastí (info@santegidio.cz, www.santegidio.cz), nebo donesením cukroví, teplého oblečení do sakristie do 22. prosince 2017. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha