Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Zájemci o vedení této pobožnosti se mohou hlásit v sakristii.

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00.

K době postní patří také almužna. I letos můžeme věnovat ušetřené peníze na charitativní a jiné účely. Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. Na kasičkách můžete vyznačit, na který účel chcete, aby almužna byla použita.

Celou dobu postní, prosíme, využijte k přijetí svátosti smíření.

Čtvrtek: svátek Stolce sv. Petra (den modliteb za papeže Františka, a zvláště za jeho spolupracovníky).

Neděle: při mši svaté v 9.00 zařazení našich katechumenů mezi čekatele křtu, zároveň bude při mši svaté připravena katecheze pro děti.

Na Popeleční středu zemřel Jaroslav Med, náš největší historik katolicky orientované literatury. Pohřeb se uskuteční u sv. Markéty ve středu 28. února 2018 ve 14.30.

Neděle 4. března 2018: odpoledne v 15.00 se koná setkání seniorů na faře. Tentokrát na téma: Pokání jako prohloubení vztahu k Bohu. Hostem bude P. Vojtěch Malina OSB.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti