Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve středu 21. března 2018 bude benediktinské arciopatství Pannonhalma v Maďarsku slavit opatskou benedikci. Novým arciopatem se stal Cirill T. Hortobágyi. Protože nás se spolubratry v Pannonhalmě váží úzké vztahy (dějinné – založení kláštera z Břevnova, úcta ke sv. Vojtěchu; i novodobé osobní – pomoc arciopata Asztrika Várszegi při obnově Břevnova), účastní se naši kněží této mimořádné události. Je zajímavé, že oba kláštery (náš i pannonhalmský) prožívají opatskou benedikci ve stejném roce, dokonce i v rozmezí dvou měsíců.

21. března 2018 v 7.00 mše svatá NEBUDE.

20. a 21. března 2018 se nebude zpovídat před večerní mší svatou.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti